Friday, October 5, 2007

Taco Seasoning

1 Tb. chili powder
1/4 tsp. garlic powder
1/4 tsp. onion powder
1/4 tsp. crushed red pepper flakes
1/4 tsp. oregano
1 1/2 tsp. cumin
1 tsp. salt
1 tsp. pepper

No comments: